2 η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

2η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+ για το

εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

Το Γραφείο Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας προκηρύσσει για το εαρινό
εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, χρηματοδοτούμενες θέσεις φοιτητών σε
χώρες της Ευρώπης στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φοιτητές στην ηλεκτρονική
διεύθυνση erasmus@uowm.gr του Γραφείου Erasmus του Πανεπιστημίου Δυτικής
Μακεδονίας, το αργότερο μέχρι και την Παρασκευή 28 Οκτωβρίου 2022.
Για περισσότερες πληροφορίες που αφορούν τις προϋποθέσεις καθώς και τα κριτήρια
αξιολόγησης, οι φοιτητές μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα:
https://erasmus.uowm.gr/intrelations/erasmus/outgoing-students-studies/
Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός μας παραμένει στη διάθεσή σας για κάθε σχετική
διευκρίνιση και ενημέρωση.

Η Επιστημονικώς Υπεύθυνη του Προγράμματος ERASMUS+
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Αικατερίνη Μπλάντα

© 2020 eetf.uowm.gr