2008 Αρχαιολογικό Μουσέιο Φλώρινας

ΙΧΝΗ 2008 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ_ΕΡΓΟ ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΚΕΛΟΥ
2008
Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας
«Ίχνη 2008». Έκθεση με σχέδια  των  φοιτητών/τριων που έγιναν στους χώρους του Αρχαιολογικού Μουσείου Φλώρινας. Επιμέλεια: Ζωή Γοδόση,  Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

Εικόνα
Έκθεση «Ίχνη 2008», Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Σχέδια του Λεωνίδα Γκέλου.

© 2020 eetf.uowm.gr