2010 Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

2010
Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής

-Χρόνος, Μνήμη, Λήθη. Έκθεση ατομικών και ομαδικών εργασιών 110 φοιτητών/τριών από όλα τα εργαστήρια του ΤΕΕΤ. Επιμέλεια: Ζωή Γοδόση, Επικ. Καθηγήτρια ΤΕΕΤ.

Εικόνες
1. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο Αιανής, Έργο Ιωάννας Καραντζή.
2. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής, Προβολή βίντεο από το Εργαστήριο Πολυμέσων.
3. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής, Γενική άποψη της έκθεσης την ημέρα των εγκαινίων.
4. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής, Έργο της Ευδοκίας Γεωργιάδου – Εργασίες του Εργαστηρίου Χαρακτικής.
5. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής, Προβολή βίντεο από το Εργαστήριο Σκηνογραφίας.
6. 2010 Χρόνος-Μνήμη-Λήθη, Αρχαιολογικό Μουσείο  Αιανής, Εργασία Βασιλικής Κυριάκη –Μπιτζάρου.
7. Αφίσα της έκθεσης.
8. Έντυπο της έκθεσης

© 2020 eetf.uowm.gr