Ανακοίνωση προς τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών για υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών σχετικά με τη δωρεάν σίτιση κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019

Σας διαβιβάζουμε την ανακοίνωση που αφορά στην υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών από τους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, για δωρεάν σίτιση το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας. 

Ανακοίνωση για πρωτοετείς φοιτητές- Σίτιση 2018-2019

© 2020 eetf.uowm.gr