Απονομή τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master)

Μετά τη δημοσίευση της υπ’ αριθμ. 192732/Ζ1 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 5259/τ.Β΄/23-11-2018) η επιτυχής ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, οδηγεί στην απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master), στην ειδικότητα του Τμήματος, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ. 2 του Ν. 4485/2017, αναγράφονται τα εξής: “…………Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης, ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master) λογίζεται ότι έχει ληφθεί από την ημερομηνία απονομής του πτυχίου ή διπλώματος και καταλαμβάνει και τους αποφοιτήσαντες πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Ο ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου δεν επιφέρει μισθολογικές μεταβολές”.

Προσεχώς, θα ανακοινωθεί η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για την παραλαβή του αντίστοιχου τίτλου από τους αποφοιτήσαντες του ΤΕΕΤ/ΠΔΜ.

Οι προπτυχιακoί φοιτητές/τριες θα παραλαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο κατά την ορκωμοσία τους.

ΦΕΚ 5259.2018-1

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr