Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Προκήρυξη φοιτητικού διαγωνισμού σχεδιασμού λογότυπου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας, προκηρύσσει φοιτητικό διαγωνισμό για τη σχεδίαση λογότυπου που θα προβάλλει την Επιτροπή και το έργο που καλείται να αναλάβει.
Την ευθύνη για τη διαδικασία διεξαγωγής του διαγωνισμού έχει η Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας, η οποία αποτελείται από τους:

1) Ευθύμιο Τάγαρη, Πρόεδρος (Αναπληρωτής Καθηγητής), 
2) Δόμνα Μιχαήλ (Καθηγήτρια),
3) Φωκίων Παπαθανασίου (Καθηγητής),
4) Χριστίνα Σιδηροπούλου (Ε.ΔΙ.Π.),
5) Αικατερίνη Γκώγκου (Διοικητική Υπάλληλος)

2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Σκοπός του διαγωνισμού είναι η εκπόνηση σχεδιαστικής μελέτης για τη δημιουργία Λογότυπου για την Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας του ΠΔΜ που θα προβάλλει τη δράση και το έργο που προκύπτουν από τον ορισμό της.

2.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
Στον Λογότυπο θα πρέπει να αναφέρεται το κείμενο: «Επιτροπή Περιβάλλοντος & Φιλοζωίας ΠΔΜ» και η επωνυμία «ecofriendly». Ο λογότυπος θα πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ασπρόμαυρη, όσο και σε έγχρωμη εκτύπωση, αν περιλαμβάνει έγχρωμα στοιχεία. Η πρόταση για τον λογότυπο μπορεί να συνοδεύεται με ενδεικτικές προτάσεις για την αξιοποίησή του στη δημιουργία «αντικειμένου», το οποίο θα μπορεί να διατίθεται ως αναμνηστικό. Είναι αυτονόητο ότι μπορεί να επιλεγεί λογική και διαδικασία σχεδιασμού, σύμφωνα με την οποία να προηγηθεί ο σχεδιασμός του «αντικειμένου» και ο λογότυπος να προκύπτει από δισδιάστατη αναπαράστασή του.

3. ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει απόλυτη αποδοχή της προκήρυξης και των όρων του διαγωνισμού, καθώς και των αποτελεσμάτων της Κριτικής Επιτροπής.

3.1 ΔΙΚΑIΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧHΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι φοιτητές/τριες (προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί και υποψήφιοι/ες διδάκτορες/ισσες) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι συμμετοχές μπορούν να είναι ατομικές ή/και ομαδικές.
Στον διαγωνισμό δεν μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε πρόσωπο έχει συγγενική σχέση (έως β’ βαθμού) με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής, τα οποία θα είναι όλα τα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας και δύο μέλη του διδακτικού προσωπικού από τη Σχολή Καλών Τεχνών του ΠΔΜ. Από τη διαδικασία αξιολόγησης θα εξαιρούνται, επίσης, οι προτάσεις οι οποίες περιέχουν σκοπίμως οποιοδήποτε σημάδι μπορεί να θεωρηθεί αναγνωριστικό των στοιχείων των διαγωνιζομένων. Κάθε πρόταση, της οποίας τα ψηφιακά αρχεία δεν είναι αναγνώσιμα, θα εξαιρείται αυτόματα από την διαδικασία κρίσης.

3.2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες πρέπει να καταθέσουν/αποστείλουν κλειστό φάκελο μέσα στον οποίον να υπάρχουν:

1. Ένας κλειστός φάκελος διαστάσεων Α4, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και με μοναδική εγγραφή έναν 5ψήφιο αριθμό/κωδικό της επιλογής σας, που θα περιέχει:

α) αίτηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, με τα στοιχεία των συμμετεχόντων/ουσών (ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, email, τηλέφωνο)

β) κατά περίπτωση, φωτοτυπία εγγράφου που πιστοποιεί τη σχέση τους με το ΠΔΜ (Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας, Βεβαίωση Σπουδών κ.λπ.).

2. Ένας κλειστός φάκελος διαστάσεων Α3, χωρίς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και μοναδική εγγραφή τον πενταψήφιο αριθμό/κωδικό, ο οποίος θα περιέχει την πρόταση σε 1 φύλλο διαστάσεων Α4 για τον λογότυπο με σχέδια ή εκτυπώσεις, σύντομο γραπτό σχόλιο στην πρόταση (έως 150 λέξεις), και εφόσον κρίνονται χρήσιμες, σύντομες διευκρινίσεις τεχνικής φύσης. Σε κάθε φύλλο πρέπει να αναγράφεται ο 5ψήφιος αριθμός/κωδικός. Όλα τα παραπάνω αρχεία πρέπει να περιέχονται και σε ψηφιακή μορφή αρχείου εικόνας τύπου .tiff, .jpg ή .png, σε ανάλυση 300dpi και αρχείο διανυσματικό (vector) τύπου .eps, .svg ή .ai (σε συνημμένο CD/DVD, το οποίο πρέπει να φέρει τον ίδιο 5ψήφιο αριθμό/κωδικό.

Υπενθυμίζεται ότι απαγορεύεται ρητά η παρουσία οποιουδήποτε διακριτικού, το οποίο θα μπορούσε να αποκαλύψει την ταυτότητα των συμμετεχόντων, τόσο στα φύλλα Α4 και Α3 όσο και στο CD/DVD.
Τα παραπάνω μπορούν να κατατεθούν/αποσταλούν στη διεύθυνση: Πρωτόκολλο, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Κοίλα Κοζάνης, 50100, με την σημείωση: «Για τον διαγωνισμό της Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας» έως τις 31/8/2020 (καθημερινές, ώρες 10:00‐14:00).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλουν τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τους όρους του διαγωνισμού στο e‐mail της Επιτροπής : ecofriendly@uowm.gr.

3.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΒΕΙΑ
Τα αποτελέσματα του διαγωνισμού θα ανακοινωθούν έως τις 30/9/2020 και οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να τα βρουν αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΠΔΜ.

Θα δοθούν τρία βραβεία. Επίσης θα δοθούν και στους/στις τρεις δημιουργούς τίτλοι βράβευσης.

3.4. ΤΑ ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα βραβεία τα οποία θα απονεμηθούν είναι τα ακόλουθα:
1ο βραβείο: Τιμητικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 1 φορητός υπολογιστής.
2ο βραβείο: Τιμητικό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 1 tablet.
3ο βραβείο: Τιμητικό δίπλωμα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και 1 tablet. Όλοι οι συμμετέχοντες/ουσες θα λάβουν βεβαίωση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

3.5. Οι συμμετέχοντες/ουσες στον διαγωνισμό αποδέχονται τα ακόλουθα: Σε περίπτωση που η κριτική επιτροπή κρίνει ότι, χωρίς να θίγεται το ύφος και η ταυτότητα μιας από τις βραβευθείσες προτάσεις, απαιτείται κάποια περαιτέρω επεξεργασία ορισμένων σημείων, ώστε η πρόταση να καταστεί λειτουργικότερη, μπορεί να το ζητήσει από τους δημιουργούς. Σε περίπτωση αδυναμίας ή άρνησης ανταπόκρισης των τελευταίων εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, η επιτροπή μπορεί να απευθυνθεί σε ειδικό σύμβουλο της επιλογής της για την επεξεργασία ήσσονος σημασίας λεπτομερειών, χωρίς να απαιτείται η έγκριση των βραβευθέντων δημιουργών. Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή Περιβάλλοντος και Φιλοζωίας, μπορεί να αξιοποιήσει για τις ανάγκες επικοινωνίας των δράσεών της, με όποια περαιτέρω επεξεργασία κρίνει αναγκαία, τις προτάσεις που βραβεύτηκαν. Η απονομή των βραβείων, δεν δεσμεύει την Επιτροπή για την υποχρεωτική ή αποκλειστική χρήση μιας από τις τρεις βραβευθείσες προτάσεις.

Τα Μέλη της Επιτροπής

© 2020 eetf.uowm.gr