Υποτροφία για μεταπτυχιακές σπουδές στις Εικαστικές Τέχνες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος δωρεάς Λουκιανού Νικολαϊδη

ΑΔΑ-Πρόσκληση Κλ. Π. Χατζηγάκη

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στις Εικαστικές Τέχνες με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Χατζηγάκη (Υποτροφία Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη).

Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 3 Μαΐου 2023.

Για το Τμήμα Υποτροφιών της
Ακαδημίας Αθηνών

Τίνα Αδάμου
τηλ.: 210.3664781

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr