5η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για Υποψήφιους/ες Διδάκτορες

Εκ μέρους του Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης, Καθηγητή κ. Μαρόπουλου Στέργιου, σας ενημερώνουμε σχετικά με την παρακάτω προκήρυξη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η οποία έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη Υποψήφιων Διδακτόρων για τη διεξαγωγή υψηλού επιπέδου έρευνας στην Ελλάδα, χρηματοδοτώντας την εκπόνηση της διδακτορικής τους διατριβής σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της Χώρας.

Οι υποβολές των αιτήσεων θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 2 Μαΐου 2023 (ώρα 12.00) αποκλειστικά ηλεκτρονικά στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/)

Η συνολική δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 4.600.000€, ενώ η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας δύναται να είναι από 23 έως 36 μήνες ανάλογα με την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Προκήρυξη θα βρείτε στο συνημμένο αρχείο.

5η-προκήρυξη-ελ.ιδ.ε.κ.-για-υδ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr