7. ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΕΡΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα
 

Ώρες απασχόλησης:  Ελεύθερο κατά περίπτωση

Το αντικείμενο εργασίας θα είναι γραμματειακή υποστήριξη, τήρηση πρωτοκόλλου εισερχομένων- εξερχόμενων εγγράφων, αρχειοθέτηση εγγράφων στους φακέλους κατά θέμα, πληρωμή λογαριασμών σε ΔΕΗ – ΟΤΕ – ΔΕΥΑΦ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ, παραγωγή και προγραμματισμός διαφημίσεων, Παραγωγή μουσικών εκπομπών (ανάλογα με τις δυνατότητες του φοιτητή-τριας).

© 2020 eetf.uowm.gr