8. Στέγη Φιλοτέχνων

Στέγη Φιλοτέχνων

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ: Φλώρινα

Ώρες απασχόλησης:  κατά  το χειμερινό ωράριο: Δευτέρα  – Σάββατο
απογευματινές ώρες 5 έως 8 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.  Θερινό ωράριο: Δευτέρα
– Σάββατο  απογευματινές ώρες 6 έως 9 και Κυριακή πρωινές ώρες 10 – 1.

1.    Συμμετοχή στην οργάνωση  και υποστήριξη των εικαστικών εκδηλώσεων του μουσείου (Εκθέσεις – ημερίδες – συμπόσια).
2.    Καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση των έργων του Μουσείου.
3.    Ξενάγηση επισκεπτών – υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με τις εκάστοτε εικαστικές δράσεις του Μουσείου την περίοδο που καθορίζετε από το πρόγραμμα (Νοέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013).
4.    Υποστήριξη των εργασιών της εικαστικής βιβλιοθήκης σχετικές με καταγραφή – ψηφιοποίηση – καταχώρηση – αρχειοθέτηση του υλικού της.
5.    Ανοιχτές  εικαστικές δράσεις – διάλογοι των φοιτητών-τριων σχετικές με τα εκάστοτε  θέματα των εικαστικών εκδηλώσεων του Μουσείου

© 2020 eetf.uowm.gr