9η Εικαστική Πορεία προς τις Πρέσπες 2015-16, Διαδικασία Δεκεμβρίου

Διαδικασία Δεκεμβρίου 2015

26 έως 30 Δεκεμβρίου 2016

 IMG_2838

Η διαδικασία της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΠΡΕΣΠΕΣ 2015-16 θα συνεχίσει το Δεκέμβριο 2015 με μια συνάντηση τεσσάρων ημερών που θα δώσει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν μια σειρά εικαστικών δράσεων που θα διερευνούν περεταίρω τη δυναμική της ΠΟΡΕIΑΣ, και θα προετοιμάζουν την επόμενη φάση της ΕΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΕIΑΣ μέχρι τον ερχόμενο Οκτώβριο 2016 οπότε και θα ολοκληρωθεί η τωρινή ενότητα.

Δηλώστε τη συμμετοχή σας στην firstpaintingworkshop@uowm.gr μέχρι τις 17 Δεκεμβρίου.

9. Εικαστική Πορεία Σύνοψη διαδικασία Δεκεμβρίου 2015

 

© 2020 eetf.uowm.gr