ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ-Πρόσκληση για τη χορήγηση υποτροφίας στη Γλυπτική από το Κληροδότημα Ουρανίας Κωνσταντινίδου

Πρόσκληση για τη χορήγηση μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές (επιπέδου Master) στη Γαλλία ή την Ιταλία στον κλάδο της Γλυπτικής από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Ουρανίας Κωνσταντινίδου.

Δεκτοί στον διαγωνισμό γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βαθμό βασικού τίτλου σπουδών (πτυχίου) τουλάχιστον “Λίαν Καλώς”, εφόσον δεν έχουν υπερβεί το 36ο έτος της ηλικίας τους.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 26 Σεπτεμβρίου 2023.

ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ
Πανεπιστημίου 28
106 79 Αθήνα
Ελένη Αρμένη
τηλ.: 210.3664736 & 210.3664781

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr