Ανακοινοποίηση-Υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας

Σε συνέχεια του από 22-03-2023 ηλεκτρονικού μας μηνύματος σχετικά με τις υποτροφίες εκμάθησης ιταλικής γλώσσας σε φοιτητές ελληνικών πανεπιστημίων και σεμινάρια κατάρτισης σε καθηγητές ιταλικής γλώσσας, σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων το υπ’ αριθμ. 34304/Ζ1/24-03-2023 έγγραφό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα “ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του υπ’ αριθμ. 32375/Ζ1/21-03-2023 εγγράφου ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ”. Ανακοινοποίηση_Υποτροφίες Ιταλικής Γλώσσας

Ανακοινοποίηση_Υποτροφίες Ιταλικής Γλώσσας_έγγραφο

© 2020 eetf.uowm.gr