Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της προκήρυξης με αρ. πρωτ. 306/23-1-2023 (ΑΔΑ:6ΘΞ4469Β7Κ-ΕΔΑ) για την πρόσληψη εντεταλμένων διδασκόντων στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της μονοτμηματικής Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

© 2020 eetf.uowm.gr