ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Οι ηλεκτρονικές προεγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 θα πραγματοποιηθούν από 05/10/2017 έως και 13/10/2017.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν
τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

http://register.uowm.gr

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Γραμματεία ορίζεται από 16 έως και 20 Οκτωβρίου 2017.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Tέσσερις (4) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Από τη Γραμματεία του Tμήματος

 

© 2020 eetf.uowm.gr