ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ – ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

Οι ηλεκτρονικές προεγγραφές των επιτυχόντων στις εισιτήριες εξετάσεις του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν από 25/10/2019 έως και 29/10/2019.

Για την πρόσβασή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα χρησιμοποιούν τον αριθμό πρωτοκόλλου και τα τρία αρχικά γράμματα των προσωπικών τους στοιχείων
(Επώνυμο – Όνομα – Πατρώνυμο).

http://register.uowm.gr

Η προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών στην Γραμματεία ορίζεται από 30 Οκτωβρίου έως και 5 Νοεμβρίου 2019.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή είναι:

  1. Αίτηση που χορηγείται από τη Γραμματεία της Σχολής
  2. Αντίγραφο απολυτηρίου Λυκείου.
  3. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  4. Τρεις (3) φωτογραφίες τύπου ταυτότητας.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 για τη μη εγγραφή του σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Ελλάδας.

Από τη Γραμματεία του Τμήματος

© 2020 eetf.uowm.gr