Ανακοίνωση για την έναρξη χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-2021-Υγειονομικά Πρωτόκολλα

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις πρωτόγνωρες υγειονομικές συνθήκες που επικρατούν λόγω της πανδημίας, την ανάγκη για διαρκή προσαρμογή στη ρευστή κατάσταση, τις ανάγκες και τους προβληματισμούς της ακαδημαϊκής μας κοινότητας και κυρίως,τη διασφάλιση της υγείας τόσο των φοιτητών όσο και όλων των εργαζομένων σ’ αυτό, έχει ως κύριο μέλημά του την ουσιαστική και αποτελεσματική συνέχιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 ο κύριος όγκος των μαθημάτων θα διεξαχθεί με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης χρησιμοποιώντας κάθε διαθέσιμο μέσο της σύγχρονης τεχνολογίας, προκειμένου να διασφαλιστεί η δυνατότητα παρακολούθησης και συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία του συνόλου των φοιτητών. Επίσης, θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα, ώστε να μην υπάρχει κανενός είδους «αποκλεισμός» φοιτητή/ριας από την εκπαιδευτική διαδικασία για τεχνικούς λόγους.Το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων με σχετικές ενδείξεις για τη δια ζώσης ή την εξ αποστάσεως διδασκαλία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα κάθε Τμήματος.Αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους διαθέσιμους πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) γίνεται προσπάθεια να προσφερθεί ο μεγαλύτερος δυνατός αριθμός μαθημάτων δια ζώσης, υπό τη σαφή προϋπόθεση της τήρησης των όρων υγιεινής και ασφάλειας για τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας. Ως εκ τούτου και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή των δια ζώσης μαθημάτων, οι φοιτητές/ριες θα πρέπει:
Να εισέρχονται στους χώρους του Πανεπιστημίου κάνοντας χρήση μάσκας και να τη χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής τους σ’ αυτούς.
Να τηρούν κοινωνικές αποστάσεις.
Να μην παραμένουν στους χώρους του Πανεπιστημίου πριν και μετά τη λήξη μαθημάτων.
Να αποφεύγουν τις συναθροίσεις στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Πανεπιστημίου.
Να απέχουν από τα διά ζώσης μαθήματα σε περίπτωση που εκδηλώσουν πυρετό ή/και άλλα συμπτώματα συμβατά με Covid-19.
Να μην ανταλλάσσουν μεταξύ τους αντικείμενα (στυλό, μολύβια, σημειώσεις κλπ.)
Να κάνουν χρήση αλκοολούχου αντισηπτικού διαλύματος, που διατίθεται στους χώρους του Πανεπιστημίου.
Να φροντίζουν για την απολύμανση και καθαρισμό της επιφάνειας που χρησιμοποιούν (πληκτρολόγιο, έδρανο κλπ).
Να καλλιεργήσουν την έννοια της ατομικής ευθύνης ως αξία και στάση ζωής.

Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες περιέχονται στα Υγειονομικά Πρωτόκολλα:
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
Υγειονομικό Πρωτόκολλο της Υγειονομικής Επιτροπής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας για τις φοιτητικές εστίες.

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο των ενεργειών του να ανταποκριθεί με επιτυχία στις νέες καθημερινές προκλήσεις και προσπαθώντας να σταθεί δίπλα στους φοιτητές του, προχώρησε επίσης στη σύσταση της δομής ΜΥΦΕΟ(https://myfeo.uowm.gr/), όπου μεταξύ άλλων υπηρεσιών παρέχονται υπηρεσίες ψυχολογικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ covid-19 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020 ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΕΣ ΕΣΤΙΕΣ-1

© 2020 eetf.uowm.gr