Ανακοίνωση για την υποβολή αιτήσεων διαμονής στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου στη Φλώρινα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Όσοι/όσες εκ των ενεργών προπτυχιακών φοιτητών/τριών, οι οποίοι/ες πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις, ενδιαφέρονται για διαμονή στις φοιτητικές εστίες του Πανεπιστημίου που βρίσκονται στην Εστία της Ευξείνου Λέσχης στη Φλώρινα, καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση στη διεύθυνση

 https://applications.uowm.gr

και να αποστείλουν ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier) τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Πέμπτη 25 Ιουνίου έως και την Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020.

 Απαιτείται η επισύναψη των δικαιολογητικών σε ψηφιακή μορφή (αρχείο pdf) στην ηλεκτρονική εφαρμογή για την αίτηση και η είσοδος στο σύστημα γίνεται με χρήση του ιδρυματικού λογαριασμού.

Δικαίωμα υποβολής παρέχεται στους/στις ενεργούς/ές προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες οι οποίοι/ες:

α) δεν έχουν υπερβεί τα ν έτη σπουδών (το 4ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 8 εξάμηνα και το 5ο έτος, όταν οι σπουδές είναι 10 εξάμηνα)

β) δεν έχουν υπερβεί το 25ο έτος της ηλικίας τους

γ) έχουν περάσει τουλάχιστον το 50% των μαθημάτων των προηγούμενων ακαδημαϊκών ετών

δ) δεν έχουν εισαχθεί στο Πανεπιστήμιο με κατατακτήριες εξετάσεις και δεν είναι πτυχιούχοι άλλης Ανώτατης Σχολής

ε) σπουδάζουν σε απόσταση μεγαλύτερη των 40 χλμ από τον τόπο μόνιμης κατοικίας των γονέων τους και η μόνιμη κατοικία τους δεν βρίσκεται εντός του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων και των Κοινοτήτων

στ) δεν διαθέτουν οι ίδιοι ή οι γονείς τους ιδιόκτητη ή μισθωμένη κατοικία εντός του Δήμου Φλώρινας και των Κοινοτήτων.

Η ηλεκτρονική αίτηση (εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη από τον/την αιτούντα /αιτούσα φοιτητή/φοιτήτρια) μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά τα οποία περιγράφονται αναλυτικά ακριβώς κάτω από την παρούσα ανακοίνωση, στα σχετικά αρχεία στην ενότητα «Φοιτητική Μέριμνα»-«Στέγαση» στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος, θα αποσταλούν αποκλειστικά ταχυδρομικά ή με ταχυμεταφορά (courier), προς αποφυγήν και περιορισμού διάδοσης του κορωνοϊού (Covid-19), στην αρμόδια υπάλληλο του Τμήματος, κατά το προαναφερθέν χρονικό διάστημα με καταληκτική ημερομηνία αποστολής (σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς) την 31η/07/2020, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Τ.Κ. 53100 – Φλώρινα

Υπόψη: Τζώτζη Αικατερίνη

Τηλ.:23850-55290

Email: atzotzi@uowm.gr

 Επισημαίνεται ότι:

α) η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων μετά την λήξη της παραπάνω προθεσμίας (30-07-2020), δεν θα είναι πλέον δυνατή,

β) καταληκτική ημερομηνία αποστολής των απαιτούμενων δικαιολογητικών ορίζεται η 31η/07/2020 (βεβαιώνεται με σφραγίδα ταχυδρομείου ή ταχυμεταφοράς). Πέραν αυτής της ημερομηνίας δεν θα γίνονται δεκτά και δεν θα ληφθούν υπόψη,

γ) δικαιολογητικά τα οποία δεν είναι πλήρη, δεν γίνονται δεκτά,

δ) για τους/τις νεοεισαχθέντες/είσες φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στους αρμόδιους για τη Φοιτητική Μέριμνα υπαλλήλους του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Τέλος, με δεδομένο ότι ουδείς γνωρίζει αυτή τη στιγμή πως θα εξελιχθεί η εξάπλωση του κορωνοϊού (Covid-19) το επόμενο διάστημα, ενδέχεται να υπάρξουν νέες ανακοινώσεις.

Anakoinwsi_Stegasis_Flwrina_Palia eti_2020-2021_signed

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ_ΣΤΕΓΑΣΗ

2019_Ypeythini_dilwsi_prwtoetous_aderfou

Ypeuthini-Dilosi foititikvn estivn

© 2020 eetf.uowm.gr