Ανακοίνωση για τις Διπλωματικές Εργασίες Σεπτεμβρίου 2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΙΣ 9-10 ΚΑΙ 11 ΟΚΤΩΒΡΗ 2013.

ΟΣΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥΣ ΩΣΤΕ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΟΡΚΙΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΝΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΑ ΠΑΡΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΙΤΗΣΗ.

Από τη Γραμματεία

© 2020 eetf.uowm.gr