Ανακοίνωση για τις Κάρτες Σίτισης

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΚΑΡΤΕΣ ΣΙΤΙΣΗΣ

 

Εκ μέρους της Δ/νσης Διοίκησης & Οικονομικής Διαχείρισης, σας ενημερώνουμε ότι για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, αν δεν παραληφθούν οι κάρτες σίτισης από τους φοιτητές, υποχρεωτικά οι κάρτες δεν θα καταστρέφονται αλλά θα επιστρέφονται στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, ώστε να δίνονται στους επόμενους του πίνακα κατάταξης. 

Οι φοιτητές των παλιών ετών έχουν δικαίωμα να τις παραλάβουν μέχρι τέλη Οκτωβρίου και οι πρωτοετείς μέχρι τέλη Νοεμβρίου.

Από τη Γραμματεία

© 2020 eetf.uowm.gr