Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακ. έτος 2019-2020

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 67882/Ζ1/03-06-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 θα υποβάλλονται από την Πέμπτη 4 Ιουνίου 2020 έως και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko. minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.
Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με τραχυμεταφορά (courier) στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
3ο χλμ Φλώρινας-Νίκης
Τ.Κ. 53100
Υπόψη: Τζώτζη Αικατερίνης
Τηλ.:23850-55290 Email: atzotzi@uowm.gr

Anakoinwsi_foitikou stegastikou-2019-2020-signed

Εγκύκλιος στεγαστικού επιδόματος 2019-2020 (002)

© 2020 eetf.uowm.gr