Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77188/Ζ1/29-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα υποβάλλονται από την
Τρίτη 29 Ιουνίου 2021 έως και την Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021,
μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.
Σε περίπτωση που μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου ζητούνται συμπληρωματικά δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι γονείς ή οι δικαιούχοι φοιτητές, ανά περίπτωση, υποχρεούνται εντός δέκα (10) ημερών από την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής τους αίτησης, να τα προσκομίσουν και την ηλεκτρονικής αίτηση εκτυπωμένη, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email) είτε με ταχυδρομείο είτε με ταχυμεταφορά (courier), στη παρακάτω διεύθυνση:

Για τα Τμήματα των Σχολών (Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, Γεωπονικών Επιστημών και Καλών Τεχνών) του ΠΔΜ στη Φλώρινα:
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Εύξεινος Λέσχη
Μακεδονίας – Δήμητρας Γωνία
Τ.Κ. 53100, Φλώρινα
Υπόψη: Ακριβοπούλου Ευγενίας, Χαλβατζή Ευγενίας
Τηλ.:23850-24640
Email: eakrivopoulou@uowm.gr, echalvatzi@uowm.gr, merimna-flo@uowm.gr

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση.

Εγκύκλιος στεγαστικού 2020-2021_ΑΔΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021

© 2020 eetf.uowm.gr