ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΕΓΗΣ ΜΥΦΕΟ 2021-2022

Παρακαλούμε ανοίξτε τη συνημμένη ανακοίνωση που αφορά στον πίνακα προσωρινών αποτελεσμάτων για τις υποτροφίες στέγης της ΜΥΦΕΟ για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

Ανακοίνωση_ Υπότροφοι ΜΥΦΕΟ 2021-2022_ προσωρινά αποτελέσματα._στο ορθό

© 2020 eetf.uowm.gr