Ανακοίνωση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσμάτων για τις Υποτροφίες Στέγης ΜΥΦΕΟ

Ανακοίνωση

Ενημερώνουμε τους προπτυχιακούς φοιτητές και τις προπτυχιακές φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, ότι ανακοινώθηκε πίνακας Προσωρινών Αποτελεσμάτων (με αριθ.: 410/26-05-2021) από την Επιτροπή Ερευνών του ΠΔΜ για την Πρόσκληση 4/2021, η οποία αφορούσε τις αιτήσεις για τις 100 Υποτροφίες Στέγης.
Για να διαβάσετε τα αποτελέσματα, δείτε εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/05/410_epilogi_4_2021.pdf
Για τη διαδικασία των ενστάσεων συμβουλευτείτε την ενότητα 4 και ειδικότερα την παράγραφο 10 (σελ. 10), εδώ: https://rc.uowm.gr/wp-content/uploads/2021/02/prosklisi_4_2021_signed-2.pdf
Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να ελέγξουν τον αριθμό πρωτοκόλλου τους στην ηλεκτρονική αίτηση που κατέθεσαν στο https://applications.uowm.gr/ .
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε τηλεφωνικά στο 2385055207 ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο myfeo@uowm.gr

Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr