Ανακοίνωση Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που φοιτούν στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην πόλη της Φλώρινας ότι, για θέματα Φοιτητικής Μέριμνας (Σίτιση- Στέγαση -Φοιτητικό Στεγαστικό Επίδομα), στο εξής θα απευθύνονται στους αρμόδιους υπαλλήλους στο Γραφείο της Φοιτητικής Μέριμνας, στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
Εύξεινος Λέσχη
Μακεδονίας -Δήμητρας Γωνία
Τ.Κ. 53100 Φλώρινα
κ. Ακριβοπούλου Ευγενία, κ. Χαλβατζή Ευγενία
Τηλ: 23850-24640

Email: merimna-flo@uowm.gr, eakrivopoulou@uowm.gr, echalvatzi@uowm.gr

Από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας

© 2020 eetf.uowm.gr