Ανακοίvωση για τις Πτυχιακές Εργασίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΑNAKOINΩΣΗ

Όσοι φοιτητές σκοπεύουν να δείξουν την πτυχιακή τους εργασία τον Ιούνιο, παρακαλούνται να έρθουν σε συνεννόηση με τους επιβλέποντες καθηγητές τους ώστε να συμπληρώσουν τις αιτήσεις με τους δύο επιπλέον αξιολογητές καθώς και το χώρο της πτυχιακής. Οι αιτήσεις από τους καθηγητές θα πρέπει να παραδοθούν στη Γραμματεία το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 17 Μαϊου.

Από τη Γραμματεία

© 2016 eetf.uowm.gr - old.eetf.uowm.gr

Μέγεθος γραμματοσειράς
Αντίθεση