Αναστολή εκπαιδευτικού έργου λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών 9 Ιουνίου 2024

Λόγω της διεξαγωγής των ευρωπαϊκών εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024, σύμφωνα με απόφαση της υπ’ αριθμ. 208/24-04-2024 συνεδρίασης Συγκλήτου, αναστέλλεται το εκπαιδευτικό έργο στα Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φοιτητές/τριες στην άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος.

Οι ημερομηνίες, προ και μετά το πέρας των εκλογών, είναι:

Παρασκευή 7 Ιουνίου 2024
Δευτέρα 10 Ιουνίου 2024

© 2020 eetf.uowm.gr