ΑΝΑΒΟΛΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΙΣΑ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΕΠΡΟΚΕΙΤΟ ΝΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 12-3 ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ.
ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΓΙΟΡΤΕΣ.

© 2020 eetf.uowm.gr