Αναβολή κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2020-21

Σας ενημερώνουμε ότι αναβάλλονται οι κατατακτήριες εξετάσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21 σύμφωνα με το ΦΕΚ τ.Β’ 5200/24-11-2020. Θα προσδιοριστεί στο επόμενο χρονικό διάστημα η ακριβής ημερομηνία (να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος).

ΦΕΚ τ.Β’ 5200_24-11-2020 αναβολή κατατακτηρίων

© 2020 eetf.uowm.gr