Αναβολή μαθημάτων της κ. Αυγητίδου και του κ. Μπούζα για 12-13/10/2021

Τα μαθήματα του διδάσκοντα Β. Μπούζα
«Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ»
«Εµβάθυνση στις ψηφιακές τέχνες- Εικονικός χώρος και σύνθεση Ι»
«Εµβάθυνση στις ψηφιακές τέχνες- Εικονικός χώρος και σύνθεση ΙII»

την Τρίτη και Τετάρτη 13-10 δεν θα πραγματοποιηθούν.
Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν σε ημερομηνίες που θα ανακοινωθούν .

Τα μαθήματα της κ. Αγγελικής Αυγητίδου θα ξεκινήσουν την Τρίτη 19 Οκτωβρίου.

© 2020 eetf.uowm.gr