Ανοιχτή πρόσκληση σε διαγωνισμό για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος / λογοτύπου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Πειραιά.

Ανοιχτή πρόσκληση σε διαγωνισμό για τη δημιουργία δηλωτικού σήματος / λογοτύπου του Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών και Προσφύγων (ΣΕΜΠ) του Δήμου Πειραιά.

Ο διαγωνισμός διοργανώνεται από τον Δήμο Πειραιά με την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης στο πλαίσιο του ενταξιακού προγράμματος HELIOS που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Η δημιουργία δηλωτικού σήματος / λογοτύπου στοχεύει στην ανάδειξη της ταυτότητας και στην προβολή των δραστηριοτήτων του ΣΕΜΠ του Δήμου Πειραιά, συμβάλλοντας παράλληλα στην αναγνωρισιμότητά του.

Θα απονεμηθεί έγγραφος τίτλος στον/στην δημιουργό του νικητήριου σχεδίου.

Υποβολή συμμετοχών από τις 03 Ιουνίου – 03 Ιουλίου 2022.

  • Ταχυδρομικά: Δωδεκανήσου 6, 17456, Άλιμος – Αττική
  • Ηλεκτρονικά: iom_helios_info@iom.int

Για περισσότερες πληροφορίες και τους όρους συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν τη σελίδα.

——

 

ANNOUNCEMENT OF OPEN CALL

 

Open invitation to the contest for the creation of the logo of the Migrant and Refugee Integration Council (SEMP) of the Municipality of Piraeus.

The contest is organized by the Municipality of Piraeus with the support of the International Organization for Migration in the context of HELIOS Project which is funded by the Ministry of Migration and Asylum. The creation of the logo aims to highlight the identity and promote the activities of the SEMP of the Municipality of Piraeus. Furthermore, it will contribute to the SEMP’s recognizability.

The winner of the contest will be awarded a written acknowledgment of his/her winning design.

Submission of proposals from June 03 to July 03 2022.

For more information, terms & conditions interested parties can click here.

 

 

Media Department

International Organization for Migration

Athens – Greece (GMT +2)

T.   +30 210 99 19 040 www.iom.int  I  greece.iom.int/en  I  Facebook  I  Twitter

 

 

 

© 2020 eetf.uowm.gr