Απόφαση Έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για σίτιση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλώρινα ακαδ. έτους 2013- 2014

 

Κατεβάστε την Απόφαση Έγκρισης κατάταξης δικαιούχων για σίτιση πρωτοετών φοιτητών Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στη Φλώρινα ακαδ. έτους 2013-2014 σε μορφή .pdf

 

ΠΡΟΣΟΧΗ

 

Εκ μέρους της Δ/νσης Διοίκησης και Οικονομικής Διαχείρισης, σας ενημερώνουμεότι οι δικαιούχοι φοιτητές καρτών σίτισης θα πρέπει να παραλάβουν υποχρεωτικά τις κάρτες σίτισης μέχρι τη Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2013. Μετά απ’ αυτή την προθεσμία, οι μη παραληφθείσες κάρτες θα σταλούν στο Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων.

© 2020 eetf.uowm.gr