Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 26ης Μαρτίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ακολουθώντας την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων  να εφαρμόσει την παράγραφο 1 του άρθρου 12 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α’ 55), και την απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (Γ1/Σ107/18-03-2020) ανταποκρίνεται σε αυτόν τον σχεδιασμό στις ανάγκες της τρέχουσας συνθήκης έκτακτης κατάστασης.

Με ευσυνειδησία και αίσθηση καθήκοντος στις ανάγκες της τρέχουσας συνθήκης έκτακτης κατάστασης θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά το σύνολο των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων. Εφαρμόζουμε αυτή την εκπαιδευτική διαδικασία στο σύνολο των εργαστηριακών και θεωρητικών μαθημάτων και ως μια δυνατότητα ενδυνάμωσης της κοινότητας και θα χρησιμοποιήσουμε την έκτακτη αυτή συνθήκη ως μια δημιουργική ευκαιρία, για να υπάρξει μεγαλύτερη εξοικείωση και επέκταση της δημιουργικής χρήσης μεθόδων σύγχρονης αλλά και ασύγχρονης εκπαίδευσης από το διδακτικό προσωπικό και τους φοιτητές, προσβλέποντας και στη δημιουργία πρότυπων εκπαιδευτικών πρακτικών.

Παρόλα αυτά οφείλουμε να τονίσουμε ότι τα γνωστικά πεδία που θεραπεύουν μια σειρά από εργαστηριακά μαθήματα δεν θα μπορέσουν να ολοκληρωθούν επαρκώς, αφού η δια ζώσης εκπαίδευση των φοιτητών κρίνεται απαραίτητη και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής τους διαδικασίας.

Επίσης, θεωρούμε απαραίτητη προϋπόθεση να εξασφαλιστεί η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο όλων των φοιτητών και ιδιαίτερα των οικονομικά ασθενέστερων.

Τέλος στις αρχές Μαΐου  η Γενική Συνέλευση του Τμήματος θα επανεξετάσει, ανάλογα με την έκβαση των συνθηκών, αν και πως θα πραγματοποιηθούν οι παρουσιάσεις και η αξιολόγηση των πτυχιακών εργασιών.

Ευχόμαστε τη γρήγορη επιστροφή μας στα εργαστήρια και τις αίθουσες διδασκαλίας.

Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 26ης Μαρτίου 2020

 

Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών

Σχολή Καλών Τεχνών

Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

 

© 2020 eetf.uowm.gr