Αποτελέσματα Επιλογής Φοιτητών/τριων για το Erasmus+ της Ακαδημαϊκής Χρονιάς 2015-16

Πρακτικό επιλογής Erasmus 2015-16

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Πρόγραμμα Erasmus
Αποτελέσματα αξιολόγησης υποψήφιων
για κινητικότητα φοιτητών για το 2015-16

Φλώρινα, 22/4/2015

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας συμμετέχει για το ακαδημαϊκό έτος 2015-16 στο πρόγραμμα ERASMUS. Οι υποψήφιοι κατέθεσαν δικαιολογητικά και έδωσαν συνέντευξη στην Τριμελή Αξιολόγησης του Καλλιτεχνικού Έργου αποτελούμενη από τους:

Γιάννη Ζιώγα, επίκουρο καθηγητή ΤΕΕΤ , επιστημονικό Υπεύθυνο Erasmus TEET
Αγγελική Αυγητίδου, επίκουρο καθηγήτρια ΤΕΕΤ
Βασίλη Μπούζα, επίκουρο καθηγητή ΤΕΕΤ

Τα κριτήρια είναι αυτά που ορίστηκαν από την Διοικούσα Επιτροπή, και αναγράφονται στη συνημμένη αποφάσισε:

Πέντε φοιτητές/τριες κατέθεσαν υποψηφιότητα:

1. Μαρίνα- Λητώ Αντιόχου
2. Καλλιόπη Ειρήνη Ζερβουλάκου
3. Γιώργος Κεβρεκίδης
4. Βασιλική Κίτσιου
5. Ζήσης Μπλιάτκας

ΠΙΝΑΚΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ERASMUS
Ονοματεπώνυμο ΑΕΜ Έτος
Σπουδών Μ.Ο. Βαθμ. Ξένες Γλώσσες (Επίπεδο) Πανεπιστήμια (Δήλωση)
Μαρίνα Λητώ Αντιόχου 532 4ο 9,32 Αγγλικά Lower 1. Sinan
2. NHL
Καλλιόπη Ειρήνη Ζερβουλάκου 556 4o 9,07 Αγγλικά
C2

Ιταλικά
B1 1. Academia
2. Ostrava
Γιώργος Κεβρεκίδης 333 6o 9,38 Αγγλικά Proficiency

Γαλλικά
Delf 1. Sinan
2. Academia
Βασιλική Κίτσιου
442 5o 8,51 Αγγλικά Β2

Ισπανικά Β2 1. Αcademia
Ζήσης Μπλιάτκας
354 5o 8,61 Lower 1. Krakov
2. NHL

Ο Πίνακας Αξιολόγησης του Καλλιτεχνικού έργου έχει ως εξής:

Ονοματεπώνυμο Αγγελική
Αυγητίδου Γιάννης Ζιώγας Βασίλης
Μπούζας ΜΕΣΟΣ
ΟΡΟΣ
Μαρίνα-Λητώ Αντιόχου 40 30 40 40

Καλλιόπη Ειρήνη Ζερβουλάκου 30 30 30 30

Γιώργος Κεβρεκίδης 30
30 40 30
Βασιλική Κίτσιου 20
20 20 20
Ζήσης Μπλιάτκας 30
40 40 40
Ο Συγκεντρωτικός Πίνακας Αξιολόγησης των κριτηρίων έχει ως εξής:

ECTS ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΣΥΝΟΛΟ
Αγγλικά Χώρα
Υποδοχής ή άλλη
Μαρίνα Λητώ Αντιόχου √ 30 5 40 75
Καλλιόπη Ειρήνη Ζερβουλάκου √ 30 20 10 30 90
Γιώργος Κεβρεκίδης √ 30 20 5 30 85
Βασιλική Κίτσιου
√ 30 5 5 20 60
Ζήσης Μπλιάτκας
√ 30 5 40 75

Επειδή οι Μαρίνα Αντιόχου και Ζήσης Μπλιάτκας ισοψήφισαν ελήφθησαν υπόψην οι συμμετοχές σε εκθέσεις σεμινάρια (1 βαθμό το καθένα). Η Μαρίνα Αντιόχου συγκέντρωσε 4 βαθμούς και ο Ζήσης Μπλιάτκας 14.
Με βάση τα παραπάνω η αξιολογική κατάταξη και η Σχολή στην οποία θα φοιτήσουν (για όσους/ες καταστεί εφικτό) με βάση τη σειρά προτίμησης έχει ως εξής:

1. Καλλιόπη Ειρήνη Ζερβουλάκου Αcademia di Belli Arti, Βενετία,εαρινό
2. Γιώργος Κεβρεκίδης, Sinan University, Κωνσταντινούπολις, εαρινό
3. Ζήσης Μπλιάτκας, Univercity of Krakov, χειμερινό
4. Μαρίνα- Λητώ Αντιόχου, Sinan University, Κωνσταντινούπολις, χειμερινό
5. Βασιλική Κίτσιου, Αcademia di Belli Arti, Βενετία, χειμερινό
Βάσει της παραπάνω αξιολογικής σειράς, της σειράς προτίμησης και των διαθέσιμων που θα ανακοινωθούν από το ΙΚΥ θα υπάρξει η κατανομή στα Πανεπιστήμια προορισμού
Ευχαριστούμε όσους/ες συμμετείχαν στην διαδικασία, ευχόμαστε στον επιλεγέντα φοιτητή να εκμεταλλευτεί πλήρως τις δυνατότητες που του προσφέρει η συμμετοχή του στο πρόγραμμα κινητικότητας ERASMUS και ενθαρρύνουμε τους/τις υπόλοιπους να υποβάλουν και του χρόνου βελτιώνοντας την πρότασή τους.

Τα μέλη της Επιτροπής:

Γιάννης Ζιώγας Επίκουρος Καθηγητής,
Eπιστημονικός Υπεύθυνος Erasmus

Αγγελική Αυγητίδου Επίκουρος Καθηγήτρια
Βασίλης Μπούζας Επίκουρος Καθηγητής
Συνημμένα
1. Κριτήρια Μοριοδότησης με βάση την απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής
2. Πρακτικό Επιτροπής Αξιολόγησης Καλλιτεχνικού Έργο

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr