ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019-20 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Ο αριθμός πρωτοκόλλου βρίσκεται στο «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο σας παραδόθηκε πριν από τις εξετάσεις.

Επιτυχόντες ορίζονται όσοι έχουν βαθμολογία 5,50 και άνω.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τα παρακάτω τηλέφωνα.

Γρηγοριάδου Σοφία : 2385055240

Χριστοπούλου Μαγδαληνή : 2385055290

Αποτελέσματα 2019-20

* Λόγω της ύπαρξης υποψηφίων με το ίδιο επώνυμο στην αρχική κατάσταση μεταφέρθηκε εκ παραδρομής λανθασμένη βαθμολογία, η οποία διορθώθηκε κατόπιν παραβολής και έγινε ορθή επανάληψή της.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr