Αποτελέσματα εισιτηρίων εξετάσεων ατόμων με σοβαρές παθήσεις Ακαδ. Έτους 2017-18

Α/Α Επώνυμο Όνομα Πατρώνυμο Σύνολο
1 Ιντζές Αθανάσιος Θωμάς 5,4
2 Σαουλίδου Σοφία Ιωάννης 5
3 Στόλη Ελένη Νικόλαος 5,4

Οι εγγραφές θα γίνουν από τις 12/02/2018 έως 14/02/2018.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αστ. Ταυτότητα
  2. Απολυτήριο Λυκείου
  3. Δύο (2) φωτογραφίες

Πληροφορίες : Γρηγοριάδου Σοφία, 2385055240

© 2020 eetf.uowm.gr