Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2020-21

Ο αριθμός πρωτοκόλλου βρίσκεται στο «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο σας παραδόθηκε πριν από τις εξετάσεις.
Κατατακτήριες – Αποτελέσματα 2020-21

© 2020 eetf.uowm.gr