Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός για την ανέγερση κτιριακού συγκροτήματος της Σχολής Καλών Τεχνών στη Φλώρινα

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ προκηρύσσει Πανελλήνιο Ανοιχτό Δημόσιο Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό προσχεδίων, με τίτλο: «ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ», συνολικής χρηματοδότησης 1.111.728,95 €.

Όλες οι αναλυτικές πληροφορίες του διαγωνισμού παρέχονται στη σελίδα:

https://uowm.gr/architektonikos-diagonismos-gia-tin-aneger…/

© 2020 eetf.uowm.gr