Αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές – παράταση μέχρι Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015

Η αξιολόγηση του διδακτικού έργου από τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Π.Δ.Μ. παρατείνεται μέχρι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2015. Η αξιολόγηση είναι ανώνυμη και γίνεται στο site της ΜΟΔΙΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://modip.uowm.gr.

Περισσότερες πληροφορίες στο έγγραφο.

students_evaluation_25.01.15 (ΠΑΡΑΤΑΣΗ)

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr