Αξιολογήσεις διδακτικού έργου χειμερινού εξαμήνου 2022-2023 για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα

 

Αγαπητοί μεταπτυχιακοί φοιτητές,
Αγαπητές μεταπτυχιακές φοιτήτριες,

Σας ενημερώνουμε, ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του Διδακτικού Έργου για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, μπορείτε να προβείτε στη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης των μαθημάτων μέσω του παρακάτω συνδέσμου:


https://qau.uowm.gr/


Με εκτίμηση, 

Διοικητική Υποστήριξη ΜΟ.ΔΙ.Π.
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
ΜΟνάδα ΔΙασφάλισης Ποιότητας

Τηλ.:24610 56256           
E-mail:modip@uowm.gr   
Web:modip.uowm.gr

© 2020 eetf.uowm.gr