Μπιενάλε των Φοιτητών

 

Σύμφωνα με ομόφωνη απόφαση της Συγκλήτου της ΑΣΚΤ που έγινε το τρίτο δεκαήμερο του Οκτώβρη 2019 ή Μπιενάλε των Φοιτητών θα γίνει στην ΑΣΚΤ στην αίθουσα Νίκος Κεσσανλής από τις 10-22 Δεκεμβρίου 2019 .Το στήσιμο της έκθεσης θα γίνει από τις 7-9 Δεκεμβρίου και τα εγκαίνια από τις 7-11 μ.μ. την επόμενη μέρα που είναι Τρίτη.

© 2020 eetf.uowm.gr