Γραμματεία Τμήματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Αποτελέσματα 2020-21 Σχετικά αρχεία Αποτελέσματα 2020-21 (551 kB)

Αποτελέσματα Κατατακτηρίων εξετάσεων ακ. έτους 2020-21

Ο αριθμός πρωτοκόλλου βρίσκεται στο «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο σας παραδόθηκε πριν από τις εξετάσεις. Κατατακτήριες – Αποτελέσματα 2020-21 Σχετικά αρχεία Κατατακτήριες -...   Περισσότερο

Νέο Πρόγραμμα Εξεταστικής Σεπτεμβρίου

Τα μαθήματα της κ. Τριανταφύλλου “Αγλ.1 Αγγλική γλώσσα Ι” και “Αγλ.3 Αγγλική γλώσσα ΙΙΙ” μεταφέρονται και εξετάζονται στις 31/8/2021. Το μάθημα του κ. Βασιλείου...   Περισσότερο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022.

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε...   Περισσότερο

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού 2021-22 στο ΠΔΜ»

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η ανακοίνωση με τίτλο Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή αιτήσεων από Νέους Επιστήμονες, κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης για την παροχή...   Περισσότερο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ, ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ, ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ, ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΤ, ΤΟΥ ΠΔΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΚΤ-ΠΔΜ Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ 5 ΜΕΛΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΚΤ-ΠΔΜ (507 kB)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕΔΙΠ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΔΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΔΙΠ Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΔΙΠ (679 kB)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΝΟΣ (1) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΕTEΠ, ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΤΟΥ, ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΚΤ ΤΟΥ ΠΔΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΤΕΠ Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΤΕΠ (679 kB)

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ξένων Σπουδών Πόλεως TIANJIN για την διαδικτυακή εκμάθηση κινεζικής γλώσσας

Εκμάθηση κινεζικής γλώσσας Σχετικά αρχεία Εκμάθηση κινεζικής γλώσσας (713 kB)

Πρόγραμμα υποτροφιών “2021.22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships”

Σας διαβιβάζουμε για ενημέρωση όλων των φοιτητών την πρόσκληση για αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα υποτροφιών “2021.22 Mellon/SAR Academic Freedom Workshop & Fellowships” που ανακοινώθηκε...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr