Γραμματεία Τμήματος

Ορισμός Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής για τη για την ανάδειξη πέντε (5) μελών Δ.Ε.Π. στην Κοσμητεία ΣΚΤ-ΠΔΜ

ΨΣΙΡ469Β7Κ-ΖΡΛ Ορισμός Κ.Ε.Ε. Εκλογών 5 Δ.Ε.Π. – Κοσμητεία ΣΚΤ-ΠΔΜ Σχετικά αρχεία ΨΣΙΡ469Β7Κ-ΖΡΛ Ορισμός Κ.Ε.Ε. Εκλογών 5 Δ.Ε.Π. - Κοσμητεία ΣΚΤ-ΠΔΜ (888 kB)

Ανακοίνωση προς όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές, για την υποβολή συμπληρωματικών δικαιολογητικών, σχετικά με τη χορήγηση του Στεγαστικού Επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 77188/Ζ1/29-06-2021 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι ηλεκτρονικές αιτήσεις που αφορούν στη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος για το...   Περισσότερο

Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 (Ορθή επανάληψη)

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 Ορθή επανάληψη Σχετικά αρχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2021-22 Ορθή επανάληψη (258 kB)

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Υποτροφιών Στέγης ΜΥΦΕΟ

Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Οριστικός Πίνακας-1 Σχετικά αρχεία Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Οριστικός Πίνακας-1 (467 kB)

Υποτροφείες “Παν. Τριανταφυλλίδη” και “Αφών Ζωσιμά”

Υποτροφίες_κληροδ Αφών Ζωσιμά Υποτροφίες_κληροδ Παν. Τριανταφυλλίδη Σχετικά αρχεία Υποτροφίες_κληροδ Παν. Τριανταφυλλίδη (524 kB)Υποτροφίες_κληροδ Αφών Ζωσιμά (521 kB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΤ/ΠΔΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 5 ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΤ-ΠΔΜ 6ΖΔΟ469Β7Κ-ΓΡ5 (1) Αίτηση υποψηφιότητας ΔΕΠ Υπεύθυνη Δήλωση Σχετικά αρχεία Αίτηση υποψηφιότητας ΔΕΠ (38 kB)Υπεύθυνη Δήλωση...   Περισσότερο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ και ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ...   Περισσότερο

Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θα ορκιστούν τον Ιούλιο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία την αίτηση πτυχίου μέχρι και την Παρασκευή 02/07/21. Επιπλέον, να καταθέσουν ταχυδρομικά...   Περισσότερο

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Α. Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης όχι...   Περισσότερο

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φ.Ε στη Φλώρινα Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr