Γραμματεία Τμήματος

Ανακοίνωση Οριστικού Πίνακα Αποτελεσμάτων Υποτροφιών Στέγης ΜΥΦΕΟ

Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Οριστικός Πίνακας-1 Σχετικά αρχεία Αποτελέσματα Υποτροφίες_ ΜΥΦΕΟ_Οριστικός Πίνακας-1 (467 kB)

Υποτροφείες “Παν. Τριανταφυλλίδη” και “Αφών Ζωσιμά”

Υποτροφίες_κληροδ Αφών Ζωσιμά Υποτροφίες_κληροδ Παν. Τριανταφυλλίδη Σχετικά αρχεία Υποτροφίες_κληροδ Παν. Τριανταφυλλίδη (524 kB)Υποτροφίες_κληροδ Αφών Ζωσιμά (521 kB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ,ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΜΕΛΩΝ Δ.Ε.Π. ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΤ/ΠΔΜ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ 5 ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ ΣΤΗΝ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΤΗΣ ΣΚΤ-ΠΔΜ 6ΖΔΟ469Β7Κ-ΓΡ5 (1) Αίτηση υποψηφιότητας ΔΕΠ Υπεύθυνη Δήλωση Σχετικά αρχεία Αίτηση υποψηφιότητας ΔΕΠ (38 kB)Υπεύθυνη Δήλωση...   Περισσότερο

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ και ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΨΗΦΩΝ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ-ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΔΜ Σχετικά αρχεία ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ...   Περισσότερο

Αίτηση πτυχίου

Παρακαλούνται όσοι φοιτητές θα ορκιστούν τον Ιούλιο, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στη γραμματεία την αίτηση πτυχίου μέχρι και την Παρασκευή 02/07/21. Επιπλέον, να καταθέσουν ταχυδρομικά...   Περισσότερο

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για υποβολή αιτήσεων για δωρεάν σίτιση

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για δωρεάν σίτιση Ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 Α. Για άγαμους φοιτητές έως και 25 ετών 1. Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (ημερομηνία έκδοσης όχι...   Περισσότερο

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες

Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την υποβολή αιτήσεων για διαμονή στις Φ.Ε στη Φλώρινα Σχετικά αρχεία Ανακοίνωση προς τους προπτυχιακούς φοιτητές για την...   Περισσότερο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ

Το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστήμιου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την απόφαση της υπ. αριθμ. 220/09-06-2021 συνεδρίασης προκηρύσσει,...   Περισσότερο

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ-ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΚΛΟΓΩΝ (Ο.Δ.Ε) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΜΟΝΟΤΜΗΜΑΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ Σχετικά αρχεία 4. ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ (435 kB)

Οδηγός Σπουδών ακ. έτους 2021-2022

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 Σχετικά αρχεία ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2021-2022 (3 MB)

© 2020 eetf.uowm.gr