Γραμματεία Τμήματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-21 ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ Ο αριθμός πρωτοκόλλου βρίσκεται στο «Δελτίο ταυτότητας υποψηφίου/ας» το οποίο σας παραδόθηκε πριν από τις...   Περισσότερο

ΠΜΣ «Εικαστικές τέχνες και τοπίο: προσεγγίσεις του φυσικού και αστικού χώρου»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ ΠΜΣ.ΤΕΕΤ. 2020-21 Οδηγίες για την λήψη, την εγκατάσταση και τον τρόπο σύνδεσης του ZOOM: 1. Εγκαταστήστε την εφαρμογή zoom στην συσκευή με...   Περισσότερο

Πρόγραμμα Μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Χειμερινό 2020-2021 Σχετικά αρχεία Χειμερινό 2020-2021 (49 kB)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 προσωρινό

Τα μαθήματα που δεν αναγράφεται επίθετο διδάσκοντος / διδάσκουσας, δεν θα πραγματοποιηθούν ακόμη. Θα ενημερωθείτε άμεσα. Χειμερινό 2020-2021 προσωρινό Σχετικά αρχεία Χειμερινό 2020-2021 προσωρινό...   Περισσότερο

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 Σχετικά αρχεία ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-21 (184 kB)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΣ 2020-21

2.Συμπληρωματική -Πρόσκληση Α. Υ. 2020-2021 ΧΕΙΜΕΡΙΝΟsigned- Αίτηση-για-τη-Πρόσκληση-Εκδήλωσης ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΕ ΑΛΛΟ ΦΟΡΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙ ΠΟΙΝΗ Σχετικά αρχεία 2.Συμπληρωματική -Πρόσκληση Α. Υ....   Περισσότερο

Ειδικές Εξετάσεις για την εισαγωγή σπουδαστών με σοβαρές παθήσεις ακαδημαϊκού έτους 2020-21

Δικαιολογητικά, χρόνος και τόπος υποβολής τους Τα δικαιολογητικά των υποψηφίων υποβάλλονται κάθε χρόνο στη γραμματεία του τμήματος από 1 μέχρι και 12 Οκτωβρίου και...   Περισσότερο

ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020-2021

Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2006 (ΦΕΚ 181/31/8/2006 τ. Α’) και της Υ.Α. Φ.151/89700/Β6/2006 (ΦΕΚ 1358/14-9-2006 τ. Β’), κατάρτισε...   Περισσότερο

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΠ, ΕΔΙΠ,ΕΤΕΠ ΤΟΥ ΤΕΕΤ της ΣΚΤ/ΠΔΜ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΠ.ΕΤΕΠ.ΕΔΙΠ. ΤΕΕΤ.ΠΔΜ Σχετικά αρχεία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕΠ.ΕΤΕΠ.ΕΔΙΠ. ΤΕΕΤ.ΠΔΜ (59 kB)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕπ. ΕΤΕπ. ΕΔΙΠ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΕπ.ΕΤΕπ.ΕΔΙΠ 4.9.2020.95ΟΣ469Β7Κ-ΕΓΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΥΞΗ ΥΠ. ΕΕΠ-ΤΕΕΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΥΞΗ ΥΠ. ΕΔΙΠ-ΤΕΕΤ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΥΡΥΞΗ ΥΠ. ΕΤΕΠ-ΤΕΕΤ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΕΠ.ΕΔΙΠ.ΕΤΕΠ Σχετικά αρχεία ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ...   Περισσότερο

© 2020 eetf.uowm.gr