Χορήγηση υποτροφίας στις Εικαστικές Τέχνες από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Π. Χατζηγάκη

Πρόσκληση χορήγησης μίας (1) υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα στις Εικαστικές Τέχνες με έναρξη το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024, από τα έσοδα του Κληροδοτήματος Παναγιώτη Χατζηγάκη (Υποτροφία Παναγιώτη και Μαρίας Χατζηγάκη).

Δεκτοί στη διαδικασία επιλογής γίνονται Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή υπήκοοι άλλων κρατών ελληνικής καταγωγής, πτυχιούχοι Σχολής Καλών Τεχνών ελληνικών Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή ισοτίμων Ιδρυμάτων κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Παρακαλούμε για την ενημέρωση, με όποιον τρόπο κρίνετε πρόσφορο, όσων ενδεχομένως ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα.

Επισημαίνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, συνοδευόμενων από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, λήγει στις 3 Μαΐου 2023.

Σχετικά αρχεία

© 2020 eetf.uowm.gr