ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΕΓΑΣΤΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-17

Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 θα υποβάλλονται από την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου έως και την Παρασκευή 20 Οκτωβρίου 2017 μέσω της ιστοσελίδας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων https://stegastiko.minedu.gov.gr, στην ειδική εφαρμογή για το στεγαστικό επίδομα.

Οι πρωτοετείς φοιτητές που εισήχθησαν κατά το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 δεν έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν δικαιολογητικά, αυτοί θα έχουν δικαίωμα από 1 έως 30 Ιουνίου 2018.

Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος 2016-2017

FEK t.B’_2993_31-8-2017 (2016-2017)

© 2020 eetf.uowm.gr