Χρηματικά Βραβεία ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 από την Εστία Ναυτικών

το υπ’ αριθμ 414/30-09-2021 έγγραφο της Εστίας Ναυτικών, αφορά στη χορήγηση χρηματικών βραβείων στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.

 

© 2020 eetf.uowm.gr