Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Φωτογραφία

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2δ
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Ο ρόλος της φωτογραφίας δεν περιορίζεται στην οπτική μεταφορά προκατασκευασμένου περιεχομένου, αλλά εκτείνεται στη διαμόρφωση ανεξάρτητων αξιών μέσω της δημιουργίας εικόνων. Κεντρικό αντικείμενο του εργαστηριακού μαθήματος είναι η πρακτική και θεωρητική εξέταση του μέσου με φόντο την ιστορία του στο περιβάλλον των μέσων και στα κοινωνικά συμφραζόμενα. Αναλύονται στρατηγικές της καταγραφής και της σκηνοθεσίας, της κατασκευής πραγματικοτήτων ανεξάρτητα ή σχετικά με την εφαρμογή και τις δυνατότητες ηλεκτρονικής επεξεργασίας εικόνας.
Το μάθημα παρέχει μια ολοκληρωμένη θεωρητική και εργαστηριακή εμπειρία γύρω από την αισθητική τη ψηφιακής φωτογραφίας, τις τεχνικές παραγωγής ,λήψης και επεξεργασίας της φωτογραφίας, τα μέσα και της μορφές της και βασίζεται σε πρακτικές εργασίες (projects). Ιδιαίτερες τεχνικές προσφέρονται ανάλογα με τις απαιτήσεις του κάθε project. Η οργάνωση της προσωπικής έρευνας, η μεθοδολογία στην παραγωγή και τη δημιουργική διαδικασία, η εξοικείωση με την επαγγελματική πράξη και συμπεριφορά, αποτελούν ουσιαστικά εφόδια για την επιτυχία.
Βασικοί στόχοι είναι η γνώση της δομής και της λειτουργίας της φωτογραφικής μηχανής καθώς και των τεχνικών παραμέτρων που οδηγούν σε σωστή φωτογράφηση, η ικανότητα φωτογράφησης όλων των φωτογραφικών ειδών, η ικανότητα ανάγνωσης και ερμηνείας της φωτογραφικής εικόνας, η κατανόηση των σχέσεων της οπτικής αντίληψης και της σπουδαιότητας της φωτογραφικής εφεύρεσης. Βασικός στόχος επίσης είναι η ικανότητα του/της φοιτητή/τριας να συνδυάζει την ανάπτυξη αυτόνομης προσέγγισης στο μέσο και τη διαμόρφωση μιας καλλιτεχνικής γραφής με την αντίστοιχη θεωρητική υποστήριξη του έργου προκειμένου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής.

Course Downloads:

© 2020 eetf.uowm.gr