Εφαρμοσμένο Εργαστήριο – Ψηφιδωτό

1ο εξάμηνο, 2ο εξάμηνο, 3ο εξάμηνο

Διδάσκουσα - ων Επιστημονικός συνεργάτης
Κωδικός Μαθήματος Εσχ.2ι
Εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας 4
Πιστωτικές μονάδες (ECTS) 9

Στον Εισαγωγικό Κύκλο το εξαμηνιαίο Εργαστηριακό Μάθημα στο Ψηφιδωτό αποσκοπεί στην εξοικείωση των φοιτητών με τις τεχνικές και τα εργαλεία του ψηφιδωτού θεωρητικά και πρακτικά. Επιλέγεται κάθε φορά άσκηση ατομική ή συλλογική σε μικρές ομάδες. Οι ασκήσεις αφορούν είτε στη δημιουργία αντιγράφων, είτε σε προσωπική δημιουργία των φοιτητών/τριών. Δίδεται έμφαση στο σχέδιο ψηφοθέτησης, ώστε να κατανοηθεί από τους φοιτητές ο τρόπος αντίληψης της φόρμας στην εφαρμογή ψηφοθέτησης. Διδάσκεται η έμμεση ψηφοθέτηση κατ’ αρχήν και οι τρόποι εντοιχισμού στην πράξη σε φορητό, επιτοίχιο και επιδαπέδιο υπόστρωμα.

© 2020 eetf.uowm.gr