Τεχνολογία Υλικών και Κατασκευών-Γενικές Αρχές Συντήρησης / Πρόσθετη βιβλιογραφία για το μάθημα. Εαρινό εξάμηνο 2016.

Στους παρακάτω συνδέσμους περιέχεται η βασική βιβλιογραφία με κείμενα για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, συμφωνίες και Χάρτες καθώς και δύο συγγράμματα που αφορούν στη Θεωρία Συντήρησης. Κατά τη διάρκεια των μαθημάτων θα εντοπίσουμε τα σημεία που μας αφορούν.

Καλό Εξάμηνο!

Δημοσθένης Αβραμίδης

http://www.icomos.org/en/charters-and-texts

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/research_resources/charters.html

http://www.getty.edu/conservation/publications_resources/books/issues_in_conservation_cultural_heritage.html

http://www.politeianet.gr/books/9780750662246-munoz-vinas-salvador-butterworth-heinemann-pb-contemporary-theory-of-conservation-78145

© 2020 eetf.uowm.gr